top of page
RADON 2013

 

 

 

Utvikling av profil og messemateriell 

 

Et av hovedtemaene for konferansen var nye krav til radon for barnehager, skoler og utleieboliger og hva dette innebar.

 

Konferansen samlet deltagere fra kommuner, firmaer som selger radontjenester, eiendomsforvaltere og ulike interesseorganisasjoner.

 

 

Kunde | Statens strålevern

RADON
bottom of page